Be You

Van tea-time heb je vast al eens gehoord. 🙂

Maar ken je ook me-time?♥

♥JUST BE YOU♥

image10

Letterlijk vertaald mij-tijd. Oftewel: tijd voor jezelf. Heerlijk genieten van alles wat jij graag doet.

Geen zorgen, geen gehaast, geen stress, … . Eindelijk eens tijd om jezelf in de watten te leggen. Want in de  rush vergeten we onszelf vaak. Heb je tijdens het bezoeken van deze site ook al een de oefeningen gedaan? of dat lekkers gemaakt? of denk je dikwijls….daar heb ik geen tijd voor!

Me-time is de ideale gelegenheid om je batterijen even op te laden, zodat je er weer kan invliegen. Even een adempauze, als het ware.

DSC_1534

Je hebt geen toverkracht nodig om je leven te veranderen,
Alle kracht die je nodig hebt zit in jezelf’

J.K. Rowling

Wat kan je doen? Hoe begin je eraan?

1 – Neem een ontspannend bad of douche

Neem een half uurtje de tijd om van een ontspannend bad te genieten. Als je hier niet van houdt, sta dan eens bewust wat langer onder je dagelijkse douche.
Doe wat badschuim of –olie in je bad. Zorg ervoor dat geuren gebruikt waarvan je houdt; maak desnoods zelf een theezakje voor in je bad 🙂

2 – Geniet van koken

Neem bewust de tijd om iets lekkers klaar te maken, geniet daarvan…inspiratie en tips genoeg hier te vinden.

3 – Beweeg

Je moet niet direct aan een marathon beginnnen maar ga eens naar buiten. Wandel een half uurtje. Dit helpt ook heel goed om je gedachten los te laten. Ga de natuur in en voel, ruik en beleef alles rond je. Ga op zoek naar wortels, bloemen, vogels dingen die je doen genieten en doen stralen.  Groene kleuren ontspannen en doen je relaxen.

Doe Yoga, enkele oefeningen per dag kunnen al genoeg zijn… Lach en geniet terwijl je dit doet…voel je goed.

4 – Verwen jezelf met een heerlijk zelfgemaakt dessert

Neem de tijd om een verrukkelijk dessert te maken.
Geniet van je tijd in de keuken. Neem de tijd ervoor.

5 – Gebruik je handen

  • Doe iets creatief zoals tekenen, schilderen, breien… (zie meditatief schilderen op mijn blog)
  • Hang een poster op schilderij op.
  • Steek een kastje in elkaar.
  • Ruim een kast op en verplaats/verhuis wat zaken in je garage.
  • Maak een mooie foto
  • Pluk bloemen en maak er een mooi boeket van.image2

DSC_1533 DSC_1535

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, begreep ik dat ik steeds weer en bij iedere gelegenheid, op het juiste moment en de juiste plaats ben.

Dat alles wat gebeurt goed is. Vanaf dat moment heb ik rust.
Nu weet ik dat men dat VERTROUWEN noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, kon ik accepteren dat emotionele pijn en lijden slechts waarschuwingen voor me zijn, dat ik niet mijn waarheid leef.
Nu weet ik dat men dat AUTHENTICITEIT noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, ben ik ermee opgehouden naar een ander, beter leven te verlangen.
Ik kon zien dat alles om me heen een uitnodiging is om te groeien.
Nu weet ik dat men dat RIJPEN noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, ben ik er mee opgehouden mezelf van mijn vrije tijd te beroven.
Ik ben opgehouden met het bedenken van geweldige projecten voor de toekomst.
Nu doe ik slechts wat me vreugde en plezier brengt, waar ik van hou en wat mijn hart blij maakt.
Op mijn manier en in mijn eigen tempo.
Nu weet ik dat men dat EERLIJKHEID noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, heb ik me bevrijd van alles dat niet gezond voor me was.

Van eten,mensen, dingen en situaties, van alles dat me steeds maar weer naar beneden trok, weg van mezelf.
In eerste instantie noemde ik dat gezond egoïsme, nu weet ik dat het ZELFLIEFDE is.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, ben ik gestopt met altijd gelijk willen hebben.
Daardoor heb ik me steeds minder geirriteerd.
Nu weet ik dat men dat NEDERIGHEID noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, heb ik geweigerd nog langer in het verleden te leven en me zorgen te maken om de toekomst.
Nu leef ik alleen nog maar in het ogenblik, daar waar alles gebeurt.
Zo leef ik op dit moment iedere dag en noem het BEWUST ZIJN.

C.Chaplin

Het mooiste wat je kan worden is jezelf.

image4 image7

♥♥♥Van jezelf houden is de basis, pas daarna kun je aan de slag met de ontwikkeling van relaties met anderen. Veel mensen gaan op zoek naar een relatie om de leegte in zichzelf op te vullen.

Een ander kan enkel aanvullen, nooit ‘opvullen’. Het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met jezelf is moeilijk, maar belangrijk…

Neem gewoon 5 minuten tijd voor jou…

Liefs Claudia

*************************************

By tea-time you have probably already heard. :)But do you know me-time?

DSC_1534 DSC_1533

♥ ♥ ♥ JUST BE YOU

literally translated me-time. In other words, time for yourself. Enjoy everything you love to do.No worries, no rush, no stress, etc.. Finally time to pamper yourself. Because in the rush we forget ourselves often. You have while visiting this site, even if a the exercises done? or that goodies created? or do you think often. … There I don’t have time for!

Me-time is the ideal opportunity to recharge your batteries here, so you can fly again.

Just a breathing space, as it were.

image10

You have no magic needed to change your life, all power you need is in yourself ‘

what can you do? Where do you start?

1 – take a relaxing bath or shower

Take half an hour to the time to enjoy a relaxing bath. If you do not like, am even aware what longer under your daily shower. Do some bubble bath or oil in your bath. Make sure smells used you love; If necessary, create yourself a tea bag for:) in your bath

2 – enjoy cooking

Take conscious time to prepare something delicious, enjoy it. .. to find enough inspiration and tips here.

3 – move

your should not directly on a marathon start but go out. Walking half an hour. This also helps to let go of your thoughts very well. Go nature in and feel, smell and experience all around you. Go in search of roots, flowers, birds do things you do enjoy and rays. Green colors do you relax and relax.

Do Yoga, some exercises a day can be enough… Laugh and enjoy while doing this … feel good.

4 – treat yourself to a delicious homemade dessert

take the time to make a delicious dessert. Enjoy your time in the kitchen. Take your time for it

.5 – use your hands do something

creative like drawing, painting, knitting and. .. (see meditative painting on my blog)Hang a poster on painting on. connect a locker in each other.More than a closet on and move/move what matters in your garage.Create a beautiful picture Pick flowers and make it a beautiful bouquet of.

image2 image9

When I started loving myself
I’ve understood that I’m always and at any given opportunity
in the right place at the right time.
And I’ve understood that all that happens is right –
from then on I could be calm.
Today I know: It’s called TRUST.

When I started to love myself I understood how much it can offend somebody
When I try to force my desires on this person,
even though I knew the time was not right and the person was not ready for it,
and even though this person was me.
Today I know: It’s called “RESPECT”.

When I started loving myself
I could recognize that emotional pain and grief
are just warnings for me to not live against my own truth.
Today I know: It’s called AUTHENTICALLY BEING.

When I started loving myself
I have stopped longing for another life
and could see that everything around me was a request to grow.
Today I know: It’s called MATURITY.

When I started loving myself
I’ve stopped depriving myself of my free time
and I’ve stopped sketching further magnificent projects for the future.
Today I only do what’s fun and joy for me,
what I love and what makes my heart laugh,
in my own way and in my tempo.
Today I know: it’s called HONESTY.

When I started loving myself
I’ve escaped from all what wasn’t healthy for me,
from dishes, people, things, situations
and from everyhting pulling me down and away from myself.
In the beginning I called it the “healthy egoism”,
but today I know: it’s called SELF-LOVE.

When I started loving myself
I’ve stopped wanting to be always right
thus I’ve been less wrong.
Today I’ve recognized: it’s called HUMBLENESS.

When I started loving myself
I’ve refused to live further in the past
and to worry about my future.
Now I live only at this moment where EVERYTHING takes place.

C.Chaplin

image7 image4 DSC_1535

LOVE

claudia

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.