BBQ: Broccoli salade

image7

Deze bbq salades zijn lekker, makkelijk maar toch bijzonder.  Deze is de laatste, hij bevat één van de ingrediënten van de ‘gouden 5’ namelijk kool, broccoli.

Door de toevoeging van yoghurt en granaatappel wordt hij nog eens lekker fris en fruitig.  Ze geven tropische temperaturen dus zorg voor veel water en een goed idee is ook de watermeloensalade die zorgt voor extra vochtopname!

Zorg voor voldoende vocht 

Droogte heeft als tegenpool vochtigheid. Er zijn twee soorten vochtigheid: de droge zoals water en de vettige zoals olie. Droge vochtigheid zit in komkommers en watermeloen en vettige vochtigheid in noten en olie. Droge voeding vinden we in koekjes en rijstwafels. Droog brengt lichtheid en beweeglijkheid en zorgt voor inspiratie en nuchterheid. Teveel droogte echter zorgt voor uitdroging waardoor we inspiratieloos, stram en gevoelig worden voor pijn.

Vochtigheid bevordert ons gevoel, vettigheid zorgt ervoor dat we ons kunnen verbinden. Samen brengen ze zachtheid van lichaam en geest. Teveel vocht en vettigheid zorgen ervoor dat we te emotioneel worden en in het verleden blijven hangen.

Ingrediënten

– 1 broccoli

– 1 granaatappel

– 4 el Griekse yoghurt

– 3 el pompoenpitten

Stoom of kook de broccoli in stukken tot hij krokant gaar is! (hij mag zeker niet overkookt zijn!)  Doe de broccoli daarna in een kom.  Snij de granaatappel in het midden en strooi de pitjes over de broccoli.  Doe er de pompoenpitten bij.  Voeg op het laatste de yoghurt toe en meng alles goed met elkaar.  Kruid met wat peper en zout.

image5

Neem een koude douche voor je hele lichaam

TIP TIP TIP

– Neem een koude douche tijdens het opstaan (dat mag altijd zelfs tijdens niet warme dagen!)

Waarom?

In slechts een paar minuten open je je haarvaten, stimuleer je je bloedsomloop, wordt je wakker en versterk je je hele zenuwstelsel.

Wanneer het koud water je lichaam raakt, haast al het bloed zich naar de organen. Het bloed stroomt naar de organen om ze te beschermen en warm te houden.

Koude douches openen de haarvaten en zuivert het van gifstoffen op het diepste niveau van het lichaam.  Koude douches stimuleren het lichaam op een zodanige manier dat de bloedcirculatie enorm verbetert en de organen reinigt. Dit, op zijn beurt, houdt je huid stralend en de samenstelling van je bloed jong en gezond. Het stimuleert ook gezonde afscheiding van het klierensysteem en versterkt het zenuwstelsel.

” Als je echt van warme douches houdt, heerlijk toch 🙂 . Neem ze dan ’s avonds of op een ander tijdstip van de dag bijvoorbeeld voor het baden van je huid en haar. De ochtenddouche is voor het stimuleren van je bloedsomloop, je zenuwstelsel en het klierensysteem.

! Neem geen koude douche als je ziek bent, koorts hebt, reuma, of hart-en vaatziekten.

image6 image4 image3 image2

***********************

This bbq salads are tasty, easy yet special.  This is the last, it contains one of the ingredients of the ‘ Gold 5 ‘ namely cabbage, broccoli.By the addition of yogurt and pomegranate is he bright and fruity.  They give tropical temperatures so make for lots of water and a good idea is also the watermelon salad which provides extra moisture absorption!Get plenty of moisture drought has as polar opposite humidity.

There are two types of humidity: dry such as water and fatty like oil. Dry humidity is in cucumbers and watermelon and greasy moisture in nuts and oil. Dry food can be found in biscuits and rice cakes. Dry brings lightness and dexterity and provides inspiration and sobriety.

However, too much drought for dehydration through which we match, stram and be sensitive to pain. Humidity promotes our sense, oiliness ensures that we can connect. Together they softness of body and mind. Too much moisture and oiliness ensure that we be too emotional and linger in the past.

image6

Ingredients

– 1 broccoli

-1 pomegranate 

-4 tbsp Greek yogurt

-3 tbsp pumpkin seeds

Steam or boil the broccoli into pieces until he crispy cooked! (he should definitely not boils over!)  Put the broccoli in a bowl.  Cut the pomegranate in the middle and sprinkle the seeds over the broccoli.  Add the pumpkin seeds.  Add on the last the yogurt and mix everything well with each other.  Season with pepper and salt.

TIP TIP TIP

-take a cold shower while standing up (that may not even always times warm days!)

Why?In just a few minutes you open your capillaries, you stimulate your circulation, you wake up and you strengthen your entire nervous system.

When cold water your body hits, almost all the blood to the organs. The blood is flowing to the organs to protect them and to keep warm. Cold showers open the capillaries and purifies it of toxins on the deepest level of the body.  Cold showers stimulate the body in such a way that greatly improves the blood circulation and the bodies cleanses. This, in turn, will keep your skin glowing and the composition of your blood young and healthy. It also stimulates the secretion of glands healthy system and strengthens the nervous system.”If you really hot showers, delicious yet:-).

Take them then in the evening or at a different time of the day for instance for bathing of your skin and hair. The morning shower is to stimulate your circulation, your nervous system and the glandular system.! Do not take cold shower if you are sick, have a fever, rheumatism, or heart disease.

image4 image3 image2 image1

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.