Pestopasta

Absoluut mijn pasta favoriet 🙂

Koud of warm dit smaakt altijd, echt heerlijk als je een tuinfeestje geeft want dan kan je gewoon mee genieten.

De geur van basilicum geeft je vertrouwen en je wordt energieker. Dit koningskruid geeft verlichting bij verkoudheid, hoesten, astma, verstopte sinussen, hoofdpijn, artritis, reumatiek en koorts. Het doodt ook maag-darmparasieten en wordt aanbevolen bij darmklachten en buikpijn. Het verlicht mentale vermoeidheid, is geest verhelderend en verbetert de concentratie.

image1

Ingrediënten:

– 2 bosjes of plantjes basilicum

– 150 gram kerstomaten

– 3 teentjes knoflook

– 30 gram hazelnoten

– 30 gram zonnebloempitten

– 30 gram pijnboompitten

– zongedroogde tomaten ( fijn versneden)

– zwarte olijven (stukjes)

– stukje kip (voor de niet- vega)

– 250 ml olijfolie

– 400 gr quinoapasta (dit is glutenvrij en vind je in natuurwinkel of soms in grootwarenhuis, de smaak blijft hetzelfde maar je maag en darmen zijn veel gelukkiger en kunnen dit beter verteren).

Benodigheden:

Blender

Snel maken nu...

Zet al een pot water op het vuur voor je quinoapasta. (meestal 5min kooktijd)

Maal alle ingrediënten voor de pesto in de blender (basilicum, pijnboompitten, zonnebloempitten, hazelnoten, olijfolie en de look). Kruid goed met zwarte peper en himalayazout (gewoon zout is ok, zie tip)

Deze pesto kan je al even aan de kant zetten.

Snij de kerstomaten, olijven en zongedroogde tomaten in stukjes.

Bak de kip krokant op het vuur (hoeft niet kan perfect zonder ook).

Dan mag je de pasta afgieten en giet serveer deze in een mooie kom.  Giet hierover de pesto, kerstomaten, olijven, zongedroogde tomaten en de kip. Meng en ruik de heerlijke geuren… Delizioso!!!!

image3

image2image5

image4

image7

image6TIP TIP TIP TIP

Himalayazout: Het grootste verschil tussen ‘’natuurlijk’’ zout en tafelzout is de hoeveelheid sporenelementen en mineralen. Specifiek bij Himalaya zout zit veel meer sporenelementen en mineralen zoals calcium, kalium, magnesium, zwavel, zink en ijzer. Dit betekent dat je veel minder zout nodig hebt voor een bepaalde smaak dan bijgeraffineerd tafelzout.

Himalaya kristalzout heeft maar liefst 84 natuurlijke mineralen en elementen waardoor het velen malen beter is dan normaal tafelzout.

image8

PESTO PASTA

Definitely my favorite pasta:)

Cold or hot, always this tastes really delicious if you have a garden party gives because then you can just enjoy.The smell of Basil gives you confidence and you will be more energetic. This King’s herb helps relieve colds, coughs, asthma, clogged sinuses, headaches, arthritis, rheumatism and fever. It also kills intestinal parasites and is recommended for intestinal problems and abdominal pain. It relieves mental fatigue, is spirit enlightening and improves concentration.

image1

Ingredients:

-2 bushes or plants Basil

-150 grams cherry tomatoes

-3 cloves of garlic

-30 g hazelnuts

-sunflower seeds

-30 grams pine nuts

-Sun-dried tomatoes (fine cut)

-black olives (pieces)

-piece of chicken (for the non-vega)

-250 ml olive oil

-400 g quinoapasta (this is gluten free and can be found in health food shop or sometimes in department store, the taste remains the same but your stomach and intestines are much happier and can digest this better).

Amenities: Blender

quickly create now …

Put all quinoapasta a pot of water on the fire for you. (usually 5 min cooking time)Times all ingredients for the pesto in the blender (basil, pine nuts, sunflower seeds, hazelnuts, olive oil and garlic). Herb well with black pepper and Himalayan salt (plain salt is ok, see tip) this pesto you can already put aside.Cut the cherry tomatoes, olives and Sun-dried tomatoes into pieces.Brown the chicken crispy on the fire (does not need can be perfect without too).Then you may drain the pasta and pour serve this in a pretty Bowl.  Pour the pesto, cherry tomatoes, olives, Sun-dried tomatoes and chicken. Mix and smell the delicious aromas… Delizioso!!!!

image4image6TIP TIP TIP TIP

Himalayan salt: the biggest difference between ‘ ‘ natural ‘ ‘ salt and table salt is the amount of trace elements and minerals. Specific to Himalayan salt is much more trace elements and minerals such as calcium, potassium, magnesium, sulfur, zinc and iron. This means that you need for a certain taste much less salt than table salt bijgeraffineerd.Himalayan Crystal salt has no less than 84 natural minerals and elements making it many times better than normal table salt.

 

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.