#kleinedingen

flowpose3Toen ik begon aan mijn boek was dat niet eenvoudig, ik had wel 1000 ideeën in mijn hoofd. Maar een boek?

Ik ben tenslotte geen schrijfster,  het is dus ontzettend spannend dat ik mezelf even moet wakker schudden en mezelf sussen dat het allemaal goed komt.  Natuurlijk ben ik bang voor de reacties.  Beetje boek – stresssss dus 🙂

In zo een boek daar steek je zoveel energie en liefde in, je wilt je ‘ding’ erin kwijt.

Maar ik geloof er in dat als je iets maakt met passie,  de mensen zullen reageren op de energie en willen meedoen.

Niet?

Hopelijk wel 🙂

‘POWER’ is de titel van mijn boek dat uitkomt in Maart 2016, nog even wachten dus, het is mijn verhaal, mijn zoektocht, mijn lach, mijn tranen en vooral de ontmoeting met ‘mezelf’.  Een bundeling om op een gezonde manier aan je lichaam en je geest te werken.  Een boek met een yogamat, heerlijke recepten & af en toe wat ‘POWER’.  Niet moeilijk maar wel met een ‘instant’ effect, een beetje zoals chocolade dus. 🙂

Die kleine momenten,

the little things,

Die zijn eigenlijk niet klein.

Wat ‘gewoon’ of ‘alledaags’ is meer dan de moeite waard.  Het moet niet allemaal

GROOT
GROTER
GROOTST

Want denk je nu echt dat het geluk daar te vinden is? Hoe verder je zoekt? achter de horizon?

Wat dacht je om het eens te zien in de kleine dingen in de alledaagse dingen…gewoon in je dag.

je planten in je tuin eindelijk eens te planten.

een kop koffie in de zon in je tuin.

een tekening maken op beslagen ruiten. (like it)

je vermiste sok terugvinden.

met je voeten in het water ploeteren.

Een ijsje met 4 bollen en discobolletjes erop.

Het zijn de ‘kleine’ dingen die voor onze neus gebeuren die we ontzettend moeilijk kunnen zien.

Want het voelt aan alsof het elke dag ‘hetzelfde’ is en dat is best saaaaaaaai….denken we.

Bovendien zijn we ook wel liever bezig met onze smartphone, ons werk en drukke agenda.

Hé, het lukt me ook niet altijd om ieder moment ‘happy’ te lopen hoor, maar als je soms het besef hebt dat die ‘kleine’ dingen de moeite waard zijn kan dat je leven helemaal anders kleuren, zijn het echt ‘magische’ momenten.

Lang leven het ‘gewone’ leven

Laat je inspireren door datgene wat jou een prettig gevoel geeft. Zoek het niet teveel in materiële zaken, maar vooral in alles wat je met je zintuigen waarneemt. Voel, luister, ruik, zie en proef bewust. Laat datgene wat prettig voelt op je inwerken en geniet er met volle teugen van.

Probeer vandaag eens een foto te maken van de kleine dingen, de geluksmomenten in je leven.  #kleinedingen

Let me kow

Claudia

******************************************

When I started my book was not easy, I did have 1000 ideas in my head. But a book?

Finally, I am not a writer, so it is very exciting that I introduce myself to alert and soothe myself that it's all good. Of course I'm afraid of the reactions. Little book - stresssss so :)

In such a book as you cross so much energy and love, you want your 'thing' it lost.

But I believe there are that if you do something with passion, people will react to the energy and want to participate.

Not?

Hopefully it :)

'POWER' is the title of my book to be released in March 2016, to wait so, it is my story, my quest, my smile, my tears, and especially the meeting with 'myself'. A collection to work in a healthy way with your body and your mind. A book with a yoga mat, delicious recipes and occasional 'POWER'. Not difficult but with an 'instant' effect, a bit like chocolate so. :)

Those little moments,

the little things,

Those are not really small.What is 'normal' or 'everyday' is more than worth it. It should not all be
What is 'normal' or 'everyday' is more than worth it. It should not all be

GREAT
MORE
MOST
Because you really think that happiness is to be found there? The further you are looking for? beyond the horizon?

How about to see it in the little things in everyday things ... just in your day.you plant in your garden plants finally.
a coffee in the sun in your garden.
draw pictures of misting windows. (like it)
you find missing sock.
with dabble your feet in the water.
An ice cream with four balls and disco balls on it.


It's the "little" things that happen in front of us that we can see very difficult.

Because it feels like every day 'same' and that's pretty borinnnnggg .... we think.

Moreover, we also are more concerned with our smartphone, our work and busy schedule.

Hey, it works not always me to walk any time "happy" enough, but if you sometimes realize have that "little" things are worth to your life completely different colors, are the real "magic" moments .Long live a 'normal' lifeBe inspired by what gives you a nice feeling. Do not look too much in material things, but above all in what you perceive with your senses. Feel, hear, smell, see and taste conscious. Let what feels good on you and thoroughly enjoy it.

Try today to take a picture of the little things, the moments of happiness in your life. #little things

Let me kowClaudia
 

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.