Relax je nek

image7

MAY THE LONG TIME SUN SHINE UPON YOU

ALL LOVE SURROUND YOU

AND THE PURE LIGHT WITHIN YOU

GUIDE YOUR WAY ON

Het stretchen van de nekspieren heeft meteen effect op hoe je je voelt. Het verlengen van de nekspieren aan de zijkant heeft een kalmerend effect en helpt het hele lichaam om te ontspannen.

De wervelkolom is één van de meest vitale delen van ons lichaam. Het ondersteunt onze romp, beschermt het ruggenmerg en de zenuwen en is verantwoordelijk voor al onze bewegingen en houdingen. Volgens onderzoeken krijgt meer dan 80% van de mensen op een bepaald moment in zijn/haar leven last van pijn in de (onder)rug of nek.

Je nek stretchen heeft een kalmerend effect op je hele lichaam

Oefening 1

Ga zitten met gekruiste benen. Strek de armen vanaf de schouders uit naar voren, de handen zijn zo gedraaid dat de handpalmen gedurende de hele oefening naar buiten gekeerd zijn (1A).

Vanuit deze houding breng je de armen gestrekt naar opzij. Vanuit deze houding breng je de armen gestrekt naar achteren (1B).

Kom dan weer terug in de tweede positie, de armen gestrekt opzij en herhaal deze uit vier delen bestaande beweging.

Ga hier drie minuten mee door.
Deze oefening werkt op de spieren van de bovenarm. Het stretcht je schouders en zorgt voor ontspanning in je nekspieren.

image1

image2

Oefening 2

Blijf zitten met gekruiste benen, de rug is recht, de armen zijn naast je.

Maak vuisten van je handen en zet ze op de grond, op de knokkels met de duimen aan de buitenkant. Draai het lichaam van de ene kant naar de andere, houd het hoofd recht.

Draai de schouders om beurten naar voren, adem in en draai naar links, adem uit en draai naar rechts.
De oefening helpt om kalkafzettingen af te breken en is goed voor de ribbenkast en de onderste nekwervels.

image3 image4

Oefening 3

Blijf zitten met gekruiste benen, met de handen op de knieën. Laat het hoofd naar achteren vallen en draai het rond in halve cirkels.

Rol eerst naar de ene schouder ga weer terug en rol naar de andere schouder, zorg voor een goede rekking. Ga hier twee minuten met door.
Deze oefening verwijdert de kalkopslag in de nek, het helpt ook om je nekspieren weer te versterken en meer ruimte te creëren tussen de nekwervels.

image5

Oefening 4

Deze Yoga houding is perfect dient perfect als ontspanningsoefening voor de nek. Naast het verlengen van de ruggengraat en het stretchen van de rug heeft de houding ook een kalmerend en rustgevend effect op de geest.

Begin in de kindhouding. Pak vervolgens je hielen vast, en breng je voorhoofd naar de knieën. Plaats de bovenkant van je hoofd op de mat.

Bij elke inademing lift je het bekken wat meer richting het plafond. Adem rustig in en uit gedurende 2 minuten.

image6

Je adem zou licht en regelmatig moeten zijn, stromend als een beekje door het zand.

image7

MAY THE LONG TIME SUN

SHINE UPON YOU

ALL LOVE SURROUND YOU

AND THE PURE LIGHT

WITHIN YOU GUIDE YOUR WAY ON

The stretching of the neck muscles will then have immediate effect on how you feel. The lengthening of the neck muscles on the side has a calming effect and helps the whole body to relax.

The spine is one of the most vital parts of our body. It supports our hull, protects the spinal cord and the nerves and is responsible for all our movements and postures.

According to inquiries will get more than 80% of people at some point in his/her life suffer from pain in the back or neck (below).

Your neck stretching has a calming effect on your whole body

Exercise 1

sit down cross-legged. Straighten the arms from the shoulders forward, the hands are rotated so that the palms turned out throughout the exercise (1A).

From this attitude you bring the arms straight to the side. From this attitude you bring the arms straight backwards (1B).Then come back in the second position, the arms straight to the side and repeat this four-part movement.Go here three minutes.

This exercise works on the muscles of the upper arm. Relax in the just practise your shoulders and your neck muscles.

image1 image2

Exercise 2

with crossed legs, the back is straight, the arms are next to you.Make fists by your hands and put them on the ground, on the knuckles with the thumbs on the outside. Turn the body from one side to the other, keep the head right.Turn the shoulders took turns forward, breathe in and turn to the left, exhale and turn to the right.

The exercise helps to calcium deposits to break down and is good for the rib cage and lower cervical vertebrae.

image3 image4

Exercise 3

stay with crossed legs, with the hands on the knees. Let the head to fall backwards and turn it around in half-circles.Role to the one shoulder go back and roll to the other shoulder, make sure you get a good stretching. Go here two minutes with by.

This exercise removes the lime storage in the neck, it also helps to strengthen your neck muscles again and create more space between the cervical vertebrae.

image5

Exercise 4

This Yoga pose is perfect is perfect as relaxation exercise for the neck. In addition to extending the spine and stretching of the back has the attitude also a calming and soothing effect on the mind.Beginning in the child pose. Then extract your heels, and bring your forehead towards the knees. Place the top of your head on the mat.With each inhalation lift your pelvis a bit more towards the ceiling.

Breathe in and out for 2 minutes.

image6

Your breath would be light and regular, as a small stream running through the sand.

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

2 replies »

 1. Beste Claudia,
  Ik heb heel veel last van mijn nek en schouder, en deze oefeningen lijken me wel een oplossing. Het probleem is dat ik altijd kramp krijg in mijn benen en onderrug als ik in met gekruiste benen zit. Kan ik dat op een andere manier doen of is dit echt nodig om de oefeningen te doen in deze positie?
  Vriendelijke groeten, Isabelle

  Sent from my IPad

  • Beste Isabelle,
   Je mag deze oefeningen ook op een stoel doen! het belangrijkste in yoga is jezelf aanvoelen en geen pijn lijden. Je mag dit ook op een kussen doen, hoe het voor jouw het beste aanvoelt. Probeer de oefeningen iedere dag te doen…maar bouw eerst op van 30″ naar 3 minuten. Het is jouw lichaam dus voel wat het best is voor jouw.
   Groetjes
   claudia

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.