Stop

Juist de momenten van niks, geven je alles.

Mindfulness, je hebt het woord ongetwijfeld wel al eens ergers gehoord… Het is een training die je eens gedaan moet hebben, al is het maar één keer in je leven.

Waarom? ik vertel het je.

Mindfulness betekent eigenlijk ‘opmerkzaamheid’.  Het is een training die je leert om meer in het hier en nu te zijn op een leuke en aanvaardbare manier.

Dat klinkt zo eenvoudig 🙂 maar dat is het niet.

Wat oefen je in een mindfulness training? Eerste oefening die je meestal doet is je aandacht brengen naar je ademhaling.  Waarom? Hierdoor onderbreek even waar je mee bezig bent.

Stress blijft dikwijls hangen omdat we steeds blijven doordraaien. Stop, dus even…en wacht. Je kan je bewustzijn vergroten waar en wanneer je maar wilt, doe het bijvoorbeeld door leuke of alledaagse dingen eens onder de loep te nemen.

IMG_2104

OEFENING: Je kan eens proberen op je paar dagen te concentreren op elke eerste hap die je neemt tijdens je gaat eten. Ruik, proef, voel, de textuur, de smaak en de kleur van wat je eet.  Probeer je ondertussen al niet te verliezen in gedachten.  Kauw bewust, slik bewust. Laat alles eens bezinken en neem dan je tweede hap. Wees gewoon wat aardiger voor jezelf, dat leeft een stuk relaxer.

Meer kwaliteit in je leven

De positieve effecten van een mindfulness training te volgen zijn oa.
1. Minder piekeren – mindfulness wordt specifiek toegepast om depressiviteit aan te pakken. De doeltreffendheid van het volgen van een training is wetenschappelijk bewezen.
2. Stressvermindering – als je leeft in het hier en nu ben je niet bezig met wat je nog allemaal dient te doen of wat je vergeten bent te doen
3. Betere werking van het geheugen
4. Fysiek beter voelen – de spieren zijn meer ontspannen, de adem wordt rustiger, enzovoort
5. Minder emotionele reacties – meer bewust van emotionele patronen, minder heftige reacties
6. Meer voldoening – doordat je meer betrokken bent in het hier en nu krijgt wat je wat meer betekenis

image1

Hoe ziet zo een achtwekenprogramma eruit?

Zie het als een soort training maar dan voor je innerlijke zelf (dat mag ook eens) 🙂

Week 1

– De bodyscan (geleide meditatie), liggende oefening waarbij je systematisch aandacht schenkt aan ieder stukje van je lichaam

– De ademruimte (zittende meditatie), 3 minuten tijd nemen voor je zelf

– Aandacht en onstpanning

Week 2

– De bodyscan

– De ademruimte

– Stilstaan bij ervaringen, mildheid?

Week 3

– De body scan of Grenzen

– De ademruimte

– zelfrespect, grenzen stellen

Week 4

– De Bergmeditatie

– Ademruimte

– Controle, stoppen, kijken en handelen

Week 5

– Zitten, of aangepaste meditatie

– zelfbeeld, geluk

Week 6

– Zitten of de innerlijke reis

– ademruimte nemen

– rotdagen

week 7

– Helende meditatie, stille meditatie

– ademruimte

– Angst

Week 8

– Zoek of maak je eigen programma

– Eenvoud

Ga mee op de golven van het leven.

Wil je meer weten? Wil je graag een bodyscan meditatie? dat kan stuur je gegevens naar vanavermaetclaudia@hotmail.com en ik stuur je meer info

image3

***********************************

Mindfulness, you have the floor no doubt know worse heard …

It’s a workout that you must have done, even if only once in your life.

Why? I tell you.Mindfulness actually means ‘ noticing ‘.

It’s a workout that you learn to be more in the here and now in a fun and acceptable way.That sounds so simple:) but it is not.What you practice in a mindfulness training?

First exercise that you usually do is bring your attention to your breathing.

Why? As a result, interrupt any where you’re dealing with.Stress often continues to hang out because we always continue. Stop, so here … and wait. You can increase your awareness whenever and wherever you want, do it for example by fun or everyday things to take.

IMG_2104

Exercise: you can try on your few days to focus on every first bite you take while you are going to eat. Smell, taste, feel, the texture, the taste and color of what you eat.  Try not to lose your already in mind.  Chewable consciously, slik conscious. Lets all agree to settle and then take your second bite. Just be what nicer for yourself, that lives a lot relaxer.

More quality in your life the positive effects of a mindfulness training include.

1. less worry-mindfulness is applied specifically to depression to deal with. The effectiveness of following a training is scientifically proven.

2. Stress reduction-if you live in the here and now you’re not concerned with what else you all should do or what you forgot to do

3. Better functioning of the memory

4. Physically feel better-the muscles are more relaxed, the breath is calmer, etc

5. Less emotional responses-more aware of emotional patterns, less strong reactions 6. More satisfaction-because you are more involved in the here and now get what you what more meaningful

image1

What does as an eight week program look like?

Think of it as a kind of training but then for your inner self (check out this must):)

Week 1

-The body scan (guided meditation), recumbent exercise in which you systematically pay attention to any piece of your body

-the breathing room (sitting meditation), 3 minutes take time for your self coverage and relaxing bench

Week 2

-the body scan

-The breathing room

-reflect on experiences, mildness?

Week 3

-The body scan or boundaries

-The breathing room-self-esteem, setting boundaries

Week 4

-the mountain meditation

-breathing space-control, stop, look and act

Week 5

-sit, or custom meditation

-self esteem, happiness

Week 6

-sitting or take the inner journey

-breathing space

week 7

-healing meditation, silent meditation

-breathing space

-Fear

Week 8

-Search or make your own program

-Simplicity go along on the waves of life.

Do you want to know more? Would you like to a body scan meditation? that can send your data to vanavermaetclaudia@hotmail.com and I’ll send you more info

image3

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.