Chia-confituur

Bij die heerlijke crackers hoort ook lekkere confituur.  Helaas bevat confituur een pak suiker, ik heb al allerlei receptjes uitgeprobeerd maar deze blijft qua smaak de beste.

Ik hou van aardbeienconfituur en die chia-aardbeienconfituur maakt van deze zoete lekkernij toch nog een gezond alternatief.  De chia zaadjes zorgen ervoor dat de confituur dikte en smeuïge structuur krijgt.  Je kan deze confituur zoeten met honing of agavesiroop… afhankelijk van je eigen zoet gehalte. 🙂

Heerlijke confituur die je een boost geeft.

image4

Ingrediënten:

– 300 gr verse aardbeien

– 3 el agavesiroop of honing, naar smaak

– 3 el chiazaad

– 1 tl sinaasappelsap

Breng de aardbeien en de agavesiroop aan de kook.  Roer regelmatig en laat het mengsel ongeveer 5 min.  op een laag vuur sudderen.

Roer er dan het chiazaad doorheen, kook ongeveer nog 15 min op een laag vuur.  Roer regelmatig door.

Haal dan je pan van het vuur zodra het dik wordt voor je het sinaasappelsap toe.  Vind je de confituur niet zoet genoeg? doe er nog wat siroop bij.  🙂

Een confituur die heerlijk gezond is.

 image2

TIP TIP TIP

– Je kan deze confituur luchtdicht een week in je koelkast bewaren.

– Agavesiroop zit boordevol fructose. Deze suikersoort heeft een hoge zoetkracht. Vooral de lage glycemische index is erg interessant: fructose doet de bloedsuiker slechts geleidelijk aan stijgen.  Deze siroop is ideaal in de afbouw van witte suikers.

– Makkelijk is het zeker niet als je echt kan verlangen naar zoetigheid. Maar misschien helpt het als je weet hoe positief een suiker detox voor je lichaam kan zijn. Het weglaten van toegevoegde suikers en snelle koolhydraten uit je voeding heeft een aantal voordelen voor je lichaam die je al na een paar weken merkt. De moeilijkheid is namelijk dat minderen met suiker niet helpt. Pas als je 30 dagen geen suiker gebruikt, wordt je verlangen naar suiker minder.  Daarna kun je best weer wat suiker gebruiken maar dan zonder het verslavende gevoel van meer, meer, meer. Het gaat trouwens niet alleen om suiker maar ook om geraffineerde, snelle koolhydraten als wit brood en pasta. Deze worden in je lichaam razendsnel omgezet in suiker.

Volg me op twitter: van avermaet claudia of op instagram: van avermaet claudia

image1 image3 image6 image7 image8

image9

*************************************

At that delicious crackers also includes delicious jam.  Unfortunately, jam a pack sugar, I’ve already tried out all sorts of recipes but this remains the best in terms of taste.

I love Strawberry Jam and that chia-Strawberry Jam makes of this sweet treat is still a healthy alternative.  The chia seeds ensure that jam thickness and smooth structure.

You can sweeten this jams with honey or agave syrup … depending on your own fresh content. 🙂

Delicious jams that give you a boost.

image4

Ingredients:

-300 g fresh strawberries

-3 tbsp agave syrup or honey, to taste

-3 tbsp Chia seed

-1 tsp orange juice

Bring the strawberries and the agave syrup to a boil.  Stir frequently and let the mixture about 5 min.  simmer over low heat.Then stir in the Chia seed through it, Cook about 15 min on low heat.

Stir frequently by.Remove your pan from the heat as soon as it becomes thick orange juice for you.  Find the jam not sweet enough? do some syrup at.  🙂

A jam that are deliciously healthy. 

TIP TIP TIP

-you can jam air tight a week in your fridge.

-Agave syrup is loaded with fructose. This species has a high sweetening power. Especially the low glycemic index is very interesting: fructose raises the blood sugar rise only gradually.  This syrup is ideal in the phasing out of white sugars.

-Easy is it especially when you can really desire for sweets. But maybe it helps if you know how positive a sugar detox for your body can be. Leaving out added sugars and fast carbohydrates from your food has a number of benefits to your body that you already after a few weeks notice. The difficulty is that juniors with sugar does not help. It is only after 30 days no sugar used, your sugar cravings less.  After that you can best use what sugar again but without the addictive feeling of more, more, more. It’s not just sugar but also refined, fast carbohydrates like white bread and pasta. These are rapidly converted into sugar in your body.

Follow me on: Twitter or Instagram: vanavermaetclaudia 🙂

image7 image6 image8image9image2

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.