De gouden 5

DSC_1534

We hebben ingrediënten die we vergeten of zelden gebruiken, terwijl ze belangrijk zijn om in ons dagelijkse voeding toe te passen.  Ze bevatten vitamines en mineralen die we nodig hebben om vol energie de dag door te stappen… Nee we hebben die koffie niet nodig om van start te gaan. 🙂

image1-15

1. Het gouden kruid: Kurkuma

De naam zegt het zelf al, het is een fantastisch kruid.  Hoe meer je ervan eet, hoe beter! Kurkuma wordt genoemd in de oude Ayurvedische geneeskunde in de eerste eeuw voor Christus en blijkt een belangrijk kruid (Haridra) voor het reinigen van bloed. Kurkuma is sterk ontsteking werend en verzacht de pijn, zwelling, koorts en verstopte ademhalingswegen. Het bevordert het losmaken van slijm en werkt antibacterieel, antiviraal, schimmeldodend en immuniteit verhogend. Kurkuma wordt gebruikt bij huidontstekingen, eczeem, droge huid, artritis, reumatische aandoeningen, spierpijn, oedemen, kneuzingen, wonden , kiespijn en menstruatieproblemen.

Een hele rij positieve dingen voor een optimale gezondheid 🙂 Kurkuma mag niet apart gebruikt worden, omdat het door het lichaam slecht wordt opgenomen.

Het is noodzakelijk dat er cayennepeper of zwarte peper aan kurkuma wordt toegevoegd. Dit vergemakkelijkt de opname. Voeg elke dag een halve koffielepel kurkuma toe aan uw gerechten in plaats van curry, dit is veel gezonder!

Thee: Teh Halia is een Indonesische thee met gember, aangevuld met het ontstekingsremmende superkruid kurkuma.

– 112 gram gedroogde kurkuma

– 28 gram. Gedroogde gember

– Een halve theelepel zwarte peper

– agavesiroop of stevia

image2

2.  Zeewier

Toegeven deze gebruik ik het minst van allemaal, hij verdient nochtans beter…We kennen natuurlijk de zeewier die we tegenkomen in de Noordzee als we de verkoeling zoeken tijdens een vakantie. Ook kennen de liefhebbers van Japans eten de zeewier die rond de sushi gewikkeld zit. Zeewier wat je op het strand vindt is niet eetbaar. Dat is reeds afgestorven en bedorven. Zeewier moet vers ‘geplukt’ worden, en direct verwerkt worden, om het eetbaar en gezond te houden.

De hoeveelheid voedingsstoffen in zeewier is indrukwekkend: Met name de mineralen, de proteïnen die een prima vleesvervanger zijn, en het chlorofyl. Deze laatste helpt je lichaam om het ijzer en het magnesium gemakkelijker op te nemen. En dat is niet het enige, want er zitten nagenoeg helemaal geen calorieën in zeewier. Je zou denken dat dit het ideale voedsel zou moeten zijn, gezien de lijst met voedingsstoffen.

In totaal zijn er maar liefst 39 voedingsstoffen ontdekt in zeewier. Zeewier kan een prima aanvulling zijn op een gezond en gevarieerd voedingspatroon, maar gebruik het met mate.  Zoals ik al eerder aangaf, je mag alles eten maar zoek een balans tussen alles.

3. Linzen

Linzen bevatten veel vezels (maarliefst vier keer zoveel als bruine rijst); dit komt dus de darmwerking ten goede. Linzen zijn verder rijk aan essentiële voedingsstoffen zoals vitamine B, magnesium, fosfor,  plantaardige eiwitten en ijzer. Een aantal linzensoorten is ook rijk aan antioxidanten.

Hoe bereid je linzen?

Spoel linzen goed af voordat je ze gaat bereiden en check ze op kleine steentjes die er regelmatig tussen kunnen zitten. Uren voorweken zoals soms nog staat aangegeven is niet nodig en draagt ook niet echt bij aan de smaak en structuur van de linzen. Normaal gezien kook je de linzen in 10 à 25 minuten gaar. De kooktijd hangt van het soort linzen af. Controleer daarom altijd de instructies op de verpakking, maar check ook zelf regelmatig of ze al gaar zijn. Doorgekookte linzen zijn niet heel smakelijk en kunnen behoorlijk gaan ruiken.

4. Quinoa

Quinoa’s wit-geel-grijze zaadjes zijn erg voedzaam, rijk aan proteïnes en vetvrij. De toenmalige kolonisten vonden het echter niet erg lekker en plantten liever maïs. Maar recent is Quinoa terug aan populariteit aan het winnen en dan voornamelijk doordat een aantal wetenschappelijke studies aantoonden hoe voedzaam en gezond het is en hoe het erg behulpzaam kon zijn in de strijd tegen nierproblemen of tegen een hoge cholesterol.

Waarom is quinoa gezond?

  • Het bevat alle essentiële aminozuren
  • Rijk aan vitamines van het B-complex
  • Rijk aan ijzer, magnesium, koper en fosfor
  • Lage glycemische index
  • Laag vetgehalte
  • Glutenvrij
  • Bron van vezels

Quinoa is veelzijdig te gebruiken, in je ontbijt als vervanging voor havermout (quinoavlokken), roosteren en er een granola van maken of als rijstvervanger bij de avondmaaltijd.

Er staat al een quinoasalade online 🙂

image4

image9

5. Koolsoorten

Het eten van kool verhoogt onze dagelijkse vitamine C inname aanzienlijk. Vitamine C is vooral belangrijk voor gezonde botten, een gezonde huid, onze slijmvliezen, en een sterk immuunsysteem. Omdat vitamine C water oplosbaar is betekent dit dat het niet wordt opgeslagen in ons lichaam, we moeten het dus elke dag opnieuw binnenkrijgen.

Kool bevat extreem veel vitamine K, iets wat een voordeel is voor veel mensen, maar een nadeel voor sommige. Vitamine K staat bekend als het ‘stollingsvitamine,’ het zorgt ervoor dat je niet doodbloed op het moment dat jij je ergens aan snijdt of je geblesseerd raakt.

Witte zowel als rode kool hebben een hoge voedingswaarde. Ze brengen evenwicht in het zenuwstelsel. Witte kool is ook heel gezond voor de darmen, is bloedsuikerverla­gend, bloedzuiverend, bestrijdt diarree, bekampt hoest, is urinedrijvend, verzachtend, wondhelend en wormverdrijvend.

De gouden 5 op het menu

Van deze 5 super ingrediënten zal ik iedere week een receptje posten! 🙂

Liefs

*************

We have ingredients that we forget or rarely use it, while they are important to include in our daily diet.  They contain vitamins and minerals that we need to spend the day full of energy … No we have that coffee does not need to get started. 🙂

DSC_1533

1. The Golden herb Turmeric:

The name says it all, it is a fantastic herb.  The more you eat, the better! Turmeric is mentioned in the ancient Ayurvedic medicine in the first century BC and is an important herb (Haridra) for cleaning blood. Turmeric is strongly resistant inflammation and softens the pain, swelling, fever and blocked respiratory system. It promotes the loosening of mucus and works antibacterial, antiviral, fungicidal and immunity increasing. Turmeric is used in skin inflammation, eczema, dry skin, arthritis, rheumatic disorders, muscle pain, oedema, bruises, wounds, toothache, and menstrual problems.An entire row:) positive things for optimal health Turmeric should not be used separately, because it is taken up by the body bad.It is necessary that cayenne pepper or black pepper to turmeric is added. This facilitates the recording. Add half a teaspoon of turmeric every day to your dishes instead of curry, this is much healthier!

Tea:

Teh Halia is an Indonesian tea with ginger, supplemented by the anti-inflammatory super spice turmeric.

-112 grams of dried turmeric

-28 grams. Dried ginger

-half a teaspoon of black pepper

-agave syrup or stevia

2. Seaweed Admit

this I use least of all however, he deserves better … We know, of course, the seaweed we encounter in the North Sea if we cool off during a holiday. Also know the lovers of Japanese eat the seaweed wrapped around the sushi. Seaweed on the beach is what you is not edible. That is already dead and corrupted. Seaweed should be fresh ‘ picked ‘, and instantly processed, to the edible and healthy.The amount of nutrients in seaweed is impressive: in particular, the minerals, the proteins that a great meat substitute, and the chlorophyll. The latter helps your body to the iron and magnesium easier. And that’s not the only one, because there are virtually no calories in seaweed.

You might think this is the ideal food should be, given the list of nutrients.In total there are no less than 39 nutrients discovered in seaweed. Seaweed can be a great addition to a healthy and varied diet, but use it in moderation.  As I stated earlier, you may eat anything but find a balance between everything.

3. Lentils

Lentils are high in fiber (no less than four times as much as brown rice); This is so the bowel function. Lentils are rich in essential nutrients such as vitamin B, magnesium, phosphorus, vegetable protein and iron. A number of types of lentils is also rich in antioxidants.

How to prepare lentils?

Rinse lentils well before she is going to prepare and check them on small stones out there regularly between. Hours for weeks as sometimes still indicated is not necessary and does not really contribute to the taste and structure of the lentils. Normally, you cook the lentils in 10 to 25 minutes. The cooking time depends on the kind of lentils. Ensure that you select the instructions on the packaging, but also regularly check whether they are cooked. Doorgekookte lentils are not quite tasty and can be pretty smell

4. Quinoa

Quinoa’s white-yellow-grey seeds are very nutritious, rich in proteins and fat-free. The then settlers found it not very tasty and planted prefer corn. But recently is Quinoa back in popularity to win, mainly because a number of scientific studies showed how nutritious and healthy it is and how it could be very helpful in the fight against kidney problems or against high cholesterol.

Why is quinoa healthy?

It contains all the essential amino acids rich in vitamins of the B complex rich in iron, magnesium, copper and phosphorus Low glycemic index low fat Gluten free source of fiber

Quinoa is versatile to use, in your breakfast as replacement for oatmeal (quinoavlokken), roasting and a granola make or if Rice’s replacement at the evening meal.

There is already a quinoasalade online:)

image2 image4

5. Cabbage

eating cabbage increases our daily vitamin C intake considerably. Vitamin C is especially important for healthy bones, healthy skin, our mucous membranes, and a strong immune system. Because vitamin C is water soluble, this means that it is not stored in our bodies, we need to so every day again.Cabbage contains extremely much vitamin K, which is an advantage for many people, but a drawback for some.

Vitamin K is known as the clotting vitamin, ‘ it causes your blood not dead at the time that you know you have somewhere to cuts or your injured.White as well as red cabbage have a high nutritional value. They bring balance in the nervous system. White cabbage is also very healthy for the intestines, blood cleansing, hypoglycaemic, fights diarrhea is, diuretic, emollient, cicatrizant, cough is fought.

The Golden 5 on the menu

I will post recipes with this ingredients soon on the blog

loves

claudia

image1-15

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.