#TourFit

tour2

Zou je graag tijdens de Tour fit geraken of gewoon een instant ‘happy’ gevoel krijgen?

Iedere dag post ik een gezondheidstip hier op de site en hoor je die tussen 12 en 13u op MNM tijdens Tour of Beauty! Aan jullie om mee te doen, Facebook, Twitter of Instagram er oplos hoe je de tips toepast tijdens de Tour ūüôā met de hashtag #TourFit.

Nu woensdag 8 juli 2015 ben ik en Rik Verbrugghe mijn man, te gast in ‘Vive Le Velo’ op √©√©n vanaf kwart voor 10. ¬†Een programma over de fiets en de Tour.

TourFit 1 

Wat drink je best op een hete zomerdag tijdens het sporten of zonder sporten?

– Drink koele (geen ijskoude), niet alcoholische dranken die geen cafe√Įne bevatten.

Iedere sporter zou op de hoogte moeten zijn van de symptomen van de hitteaandoeningen. Maar het is natuurlijk beter om deze te voorkomen. Hier volgen een aantal tips:

  • Plan je training ‚Äės ochtends of ‚Äės avonds. Hiermee ontloop je de hoogste temperaturen.
  • Bij hoge temperaturen dienen er tijdens een training/wedstrijd iedere 15 tot 30 minuten drinkpauzes ingelast te worden.
  • ¬†Probeer net zo veel vocht te drinken als je verwacht uit te zweten. Dit kan je beter schatten door je bijvoorbeeld voor en na een trainingssessie een keer te wegen. Sowieso eens leuk om te doen; je merkt een groot verschil!
  • Draag zo min mogelijk kleding. Als sporter moet je eigenlijk net iets te weinig kleding dragen omdat de kleding ervoor zal zorgen dat je nog sneller opwarmt. Kies voor kleding met lichte kleuren, deze zullen de warmte reflecteren in de omgeving.

Drinken met warm weer

Het effect van voldoende vochtinname voor en tijdens een training is enorm. Het zal de negatieve invloeden tijdens een inspanning met warme omstandigheden sterk doen verminderen en zorgt er tevens voor dat de kerntemperatuur van het lichaam langer op een laag niveau blijft.

Eigenlijk¬†kun je alles drinken, behalve alcohol als dorstlesser en teveel suikerrijke frisdrank als calorie√ęnbom. Je krijgt er alleen maar calorie√ęn mee binnen, zonder voedingsstoffen.

Dus probeer zoveel mogelijk frisdranken te schrappen uit je voeding…gedurende de Tour. ¬†Kijk wat dit met je lichaam doet na een paar weken!! #TourFit1

*******************************

would you like to get fit during the Tour or just an instant ‘ happy ‘ feel?

Every day I post a Healthy Tip  here on the site and you hear that between 12 and 1 pm on MNM during Tour of Beauty!

To you to join in, Facebook, Twitter or instagram there instant how you apply the tips during the Tour:) with the hashtag #TourFit

.Now I am Wednesday 8 July 2015 and Rik Verbrugghe my husband, a guest in ‘ Vive Le Velo ‘ on one from a quarter to 10. ¬†A program about the bike and the Tour.

#TourFit 1

What do you drink best on a hot summer day during sports or no sports?

-Drink cool (not freezing), non alcoholic drinks that contain no caffeine.Every athlete would need to know the symptoms of heat disorders. But it is of course better to to prevent it.

Here are some tips:

Plan your workout in the morning or in the evening. This means avoiding you the highest temperatures.At high temperatures, there should be during a training/competition every 15 to 30 minutes drinking breaks. Try to drink as much fluid as you expect from breaking a sweat.

For example, you can better estimate this by your before and after a training session once. In any case fun to do; you notice a big difference!Wear minimal clothing. As an athlete you pretty much just something to wear little clothing because the clothing will ensure that you still warming faster.

Choose clothing with bright colors, these will reflect the heat in the area.Warm weather the effect of drinking adequate fluid intake before and during a workout is huge. It will be the negative influences during an effort with hot conditions strongly decrease and also ensures that the core temperature of the body remains at a low level longer.Actually, you can drink, everything except alcohol as Thirst

–¬†too many sugary soft drinks as calorie√ęnbom. You get there just calories within, without nutrients.

So try to remove soft drinks from your diet as much as possible … during the Tour. ¬†Look what this does to your body after a few weeks!! #TourFit1

image5

#TourFit 2

Zoals je op MNM gehoord hebt, de tweede tip voor een gelukkige en fit leventje is ‘positief denken’. ūüôā

Een positieve levenshouding maakt niet alleen je leven leuker, het helpt je zelfs langer te leven. Leer hoe je negatieve gedachten uit je leven gooit, en vaker geniet van een positieve spiraal.

Gedachten overkomen je niet, je cre√ęert ze. Negatieve gedachten ontstaan in je hoofd omdat je ze toelaat. Geef een negatieve gedachte de ruimte, en voor je het weet vormt het zich tot een enorm ‚Äėdoemscenario‚Äô. Oorlog in je hoofd dus… Tijd om de wapens neer te leggen.

Geef jezelf wat meer tijd met een negatieve gedachte, en je raakt overtuigt van zijn waarheid. Je gaat geloven in je eigen gedachtekronkel, en ernaar handelen.

Zelfs al voel je je er helemaal niet naar, fake it till you make it. Onderzoek heeft aangetoond dat alleen al de uiterlijke handeling van het glimlachen een positief effect kan hebben op hoe je je van binnen voelt. Het verandert je stemming en vermindert stress. Glimlachen kost je gezichtsspieren ook nog eens minder energie dan fronsen.

Zing mee met een van je favoriete liedjes of mantra’s. Leg je gevoel erin en zing luidkeels mee. Het heeft een ontspannend en bevrijdend effect.

Post die glimlach!!!Of iets waar jij gelukkig van wordt!

Op je twitter, Facebook of instagram account! hashtags #TourFit

IMG_1362

**********************

#TourFit 2

as you have heard, the second tip on MNM for a happy and fit life is ‘ positive thinking ‘. ūüôā

A positive attitude to life not only makes your life more fun, it helps you even live longer. Learn how your negative thoughts out of your life throws, and more often enjoy a positive spiral.You don’t happen to mind, you create them.

Negative thoughts from arising in your head because you get them permits. Specify a negative thought space, and before you know it forms to a huge ‘ Doomsday ‘.

War in your head so … Time to to lay down their arms.

Give yourself some more time with a negative thought, and you touching convinces by its truth. You’re going to believe in your own thought twirl and act accordingly. Even if you feel there at all to, fake it till you make it. Research has shown that just the outward Act of smiling can have a positive effect on how you feel inside. It changes your mood and reduces stress.

Smile will cost you even less energy than frowning facial muscles.Sing along with one of your favorite songs or mantras. Put your feeling into it and sing loudly.

It has a relaxing and liberating effect.

Post that smile!!! Or something where you know happy!On your twitter, Facebook or instagram account! hashtags #TourFit

**************************

#TourFit3

Nu woensdag 8 juli 2015 ben ik en Rik Verbrugghe mijn man, te gast in ‘Vive Le Velo’ op √©√©n vanaf kwart voor 10. ¬†Een programma over de fiets en de Tour.

De derde rit was alweer een rit vol spanningen en helaas ook valpartijen…deze tour heeft onze spanningsmeter al tilt doen slagen.

De derde tip die je te horen kreeg vandaag op MNM was…

De ochtend is de nectar van de dag! 

Wakker worden en tover een lach, samen met het horen van de vogels die je wakker zingen.  Na een kleine work out ben je helemaal klaar om je dag te beginnen.  Daarna mag jezelf wel belonen met heerlijk kopje thee.  Maar waarom zou je zo vroeg opstaan hoor ik je denken??

– Je kan makkelijker mediteren – s’morgens is de wereld nog stil en onaangeroerd, daarna is het gedaan met de rust.

– Je volgt het juiste bioritme van je dag.

– Goed voor je hormoonproductie, tussen 4-7u produceert je lichaam de hormonen die de stemming van de rest van de dag bepalen. ūüôā

Vijf tips om je dag te starten:

– Splash wat koud water in je gezicht en lichaam – voor een natuurlijke frisheid op je gelaat.

– Neem een warme thee of warm water

– stretch oefeningen – om je jong en gezond te voelen

– Adem lang en traag – om rustig en geaard te worden.

– Maak een kleine intentie voor je dag – om de dag voor jouw te laten werken.

hashtags #TourFit!

image4

#TourFit3

the third stage had been a ride full of tensions and, unfortunately, falls … This tour has our strain gauge all tilt.The third tip that you hear today on MNM got was …

The morning is the nectar of the day!

Wake up and turn a laugh, along with hearing the birds that you wake up singing.  After a little work out you are all set to start your day.  Then reward yourself with delicious Cup of tea.

But why would you so get up early I hear you thinking???

-You can meditate easier

-in the morning is still quiet and untouched, after that it is done with the rest.

-You follow the right Biorhythm of your day.

-Good for your hormone production, between 4-7 am the your body produces hormones that determine the mood of the rest of the day. ūüôā

Five tips how I start my day:

-Splash some cold water in your face and body-for a natural freshness on your face.

-Take a hot tea or hot water

-stretch exercises ‚Äď to make you feel young and healthy

-Breath long and slow-to calm and grounded.

-Make a small intention for your day-to day for your work.

#TourFit 4

image2

Even tussen alle drukte door deze tips aanvullen. ¬†Voedingssupplementen…

Je moet supplementen nooit beschouwen als een vervanging voor een gezond eetpatroon met veel verse groenten en andere producten.  Dé superantioxidant bestaat niet volgens mij; bovendien recycleren bepaalde anti oxidasen elkaar.  Daarom is het beter om een multivitamine te nemen. De meesten van ons moeten vitamine D3 aanvullen en veganistische mensen hebben B12 nodig.  Zorg ook voor genoeg probiotica, spijsverteringsenzymen, magnesiumoxide of vers lijnzaad.

Maar hoeveel supplementen moet je slikken? Dit is allemaal afhankelijk van wat jij doet of waarom je ze neemt.

Voor meer energie? of voor je huid en haar? of voor je gezondheid? of voor je sport?

omega 3 –> van Omega 3 worden je celmembranen soepeler, waardoor je huid ook mooier wordt. ¬†Ook je hersenen gaan hierdoor beter functioneren. ¬†Omega 3 smeert als het ware je hersenen, zodat je sneller beslissingen kan nemen.

MSM –> is een mineraal dat je lichaam nodig heeft om je huid te doen stralen. ¬†Het werkt vochtafdrijvend en heeft sterke ontgiftende werking. ¬†Je vindt MSM in waterkers, Aloe Vera, Rucola en Radijsjes. ¬†Je kan het ook nemen als supplement.

Anti- stress supplementen –> Magnesium¬†is een onmisbaar mineraal. Het zorgt vooral voor¬†het vrijmaken van¬†energie¬†en hetverminderen van¬†vermoeidheid, en voor het goed functioneren van het¬†zenuwstelsel¬†en de¬†spieren. Magnesium is ook¬†betrokken bij het vormen van¬†sterke botten en tanden.

Co- enzym Q10 –>¬†Co-enzym Q10 is een vitamine-achtige stof die door het menselijk lichaam aangemaakt wordt.

De stof zit ook in voeding zoals vette vis (zalm, tonijn, …) , orgaanvlees (lever enz.) en volle granen.

Q10 speelt een belangrijke rol in de energieproductie van de cellen en is een antioxidant. Dat is een stof die oxidatie tegengaat en dus de vorming van vrije radicalen in ons lichaam.

Ginseng –> Heeft een ontgiftend effect en geeft je extra energie op zwakke, futloze momenten. ¬†Meestal wordt de wortel gebruikt.

 *********************

#TourFit 4

Equally between these tips. ¬†Nutritional supplements …

You should never consider supplements as a replacement for a healthy diet with lots of fresh vegetables and other products.  The super antioxidant does not exist according to me; In addition, recycle certain anti oxidasen each other.  That is why it is better to take a multivitamin. Most of us need to supplement and vegan people have B12 Vitamin D3 needed.  Also make sure enough probiotics, digestive enzymes, magnesium oxide or fresh flaxseed.

But how many supplements should you swallow? This is all depending on what you do or why you take them.For more energy? or for your skin and hair? or for your health? or for your sport?

Omega 3–> of Omega 3 are your cell membranes more supple, leaving your skin is also more beautiful. ¬†Also your brain will function better. ¬†Omega 3 lubricates as it were your brain, so you can make decisions faster.

¬†MSM–> is a mineral that your body needs to keep your skin to do jets. ¬†The diuretic and has strong detoxifying effect. ¬†You’ll find Aloe Vera, MSM in watercress, Arugula and Radishes. ¬†You can also take it as a supplement.

Anti-stress supplements–> Magnesium is an essential mineral. It provides in particular for the release of energy and reduction of fatigue, and for the proper functioning of the nervous system and the muscles. Magnesium is also involved in the formation of strong bones and teeth.

Coenzyme Q10–> Coenzyme Q10 is a vitamin-like substance produced by the human body is created.

The substance is also present in foods such as fatty fish (salmon, tuna, …), organ meats (liver, etc.) and whole grains.Q10 plays an important role in the energy production of the cells and is an antioxidant. That is a substance that inhibits oxidation and thus the formation of free radicals in our body.

Ginseng–> Has a detoxifying effect and gives you extra energy on weak, lifeless moments. ¬†In most cases, the root is used.

*****************

#TourFit 5

Havermout is het ontbijt bij uitstek voor renners…

Heerlijk toch, een havermout ontbijt! Maar waarom is havermout zo gezond?

Laat ik eerst maar eens beginnen met wat er allemaal in havermout zit.

Havermout is een ontbijt vol energie

Wat zit er in?

Wat zijn nu de voordelen van Havermout?

Havermout verbrandt erg langzaam, dit betekend dat het ‚Äúhongergevoel‚ÄĚ langer wegblijft dan normaal. De vezels houden het water langer vast. In plaats van in een keer een hoop energie te krijgen, zal je door het eten van havermout constant voorzien worden van energie.

Geen energiepieken, maar constant toevoer van energie

Doordat het hongergevoel langer uitgesteld wordt is het ideaal voor mensen die graag een aantal kilo’s willen afvallen. Je zal minder snel naar dikmakers grijpen zoals koekjes en snoepgoed.

Havermout heeft een gunstige invloed op het cholesterolgehalte in je bloed, dit is te danken aan een aanwezige vezel beta-glucaan, een oplosbare vezel die in de darmen veel vocht opneemt en ervoor zorgt dat het slechte cholesterol zich niet kan binden.

Havermout zorgt ook voor een snellere vetverbranding en stimuleert met de hoge concentratie eiwitten de spieropbouw.  Dat is ook de reden waarom havermout zo populair is onder de sporters.

Opgepast havermout is niet altijd glutenvrij, kijk hiervoor op de verpakking.

Lekkere recepten met havermout?

– Easy breakfast

Havermoutbrood

image6

********************************

#TourFit 5

Oatmeal is the breakfast of choice for riders …Delicious still, an oatmeal breakfast! But why is oatmeal as healthy?Let me first start with what all is in oatmeal.

Why is oatmeal healthy?

What’s in it?

Vitamin B1

Magnesium

Phosphorus

Potassium

Sodium

Zinc

vitamin B11

Fibers so what are the benefits of oatmeal?

Oatmeal Burns very slowly, this means that the “hunger” stay away longer than normal. The fibers keep the water longer. Instead of at once to get a lot of energy, you will by eating oatmeal constantly be equipped with energy.No energy peaks, but constant supply of energy

Because the feeling of hunger longer postponed it is ideal for people who like a number of kilos want to lose weight. You will be less likely to grab make you fat like cookies and sweets.Oatmeal has a beneficial effect on cholesterol levels in your blood, this is thanks to an existing fiber beta-glucan, a soluble fiber that takes up a lot of moisture in the intestines and helps keep the bad cholesterol can not bind.Oatmeal also provides a faster fat burning and stimulates with the high concentration protein muscle building.

That is also the reason why Oatmeal is so popular among the athletes.  Watch out Oatmeal is not always gluten free, please check the packaging.

Tasty recipes with oatmeal?

-Easy breakfast

-Oatmeal bread

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.