Gevulde Artisjok

image4

Hoe prachtig zijn de artisjokken als je in de winkel staat? ik word er altijd door aangetrokken.  Bovendien  zijn ze erg voedzaam. Laat je er dus niet door af schrikken, het is echt niet moeilijk en loont de moeite voor je hele lichaam.

Zoals alle groenten is de artisjok caloriearm, ook al bevat hij meer koolhydraten dan gemiddeld (ong. 10 g per 100 g). De helft van die koolhydraten bestaat uit inuline.

Dit is een onverteerbare voedingsvezel die een gunstig effect zou hebben op de darmflora en de darmtransit zou verbeteren. In vergelijking met andere groenten bevat artisjok ook veel calcium en magnesium, en vrij veel ijzer, kalium en fosfor.

Artisjok  kan het functioneren en de gezondheid van de lever helpen verbeteren, in het bijzonder bij mensen die al bestaande problemen hebben met hun lever​​.

Kopen?

De artisjok moet er gezond uitzien en de schubben moeten goed gesloten zijn. Als de puntjes van de schubben zwart zijn betekent dit dat de artisjok al te lang geplukt is. De stengel moet nog lichtjes vochtig zijn, stevig aanvoelen en licht van kleur zijn.

Een artisjok is de eetbare bloemknop van een distel.

Artisjok heeft een zachte, licht bittere smaak. Het is een erg voedzame vrucht die samen met een voor- en nagerecht een complete maaltijd kan vormen. Met een warm (knoflook)sausje of koud met vinaigrette is artisjok erg lekker.

image8

Ingrediënten (2 personen)

–  2 artisjokken

– 200 gram garnalen

– Bosje koriander, bosje verse peterselie

– 1 rijpe advocado

– 2 lente uitjes

– 8 kerstomaatjes

– Sap van 1 citroen

– 4 el bloem

– zwarte peper en roze himalayazout

Eerst gaan we onze artisjokken klaarmaken.

Zet een kookpot met het water op het vuur en kruid goed met peper en zout.  Voeg ook de uitgeperste citroen toe aan het water.

Meng dan de bloem met een beetje water in een kommetje en voeg dit dan toe aan je kookpot. De combinatie van bloem en citroen zorgt ervoor dat de artisjok zijn kleur behoudt, anders wordt hij donkerbruin!

Haal de stelen van de artisjokken, want ze zorgen voor een te bittere smaak. Doe dit niet met een mes! TREK deze van je artisjok, zodat je vezels van de artisjok al uittrekt want deze zijn niet lekker.

Leg de artisjokken in het water en laat ze koken. Leg een bord of een klein deksel op de artisjokken. Zo gaan ze niet bovendrijven.

Laat de artisjokken 45 minuten koken. (bij grote artisjokken) Als je met een vork in de onderkant van een artisjok prikt en je kunt er gemakkelijk door, dan zijn ze gaar.

Vulling:

Snij de avocado, tomaten, lente uitjes en de kruiden  in stukjes, meng alles goed door elkaar.  Voeg er de garnalen bij.  Je kan nu ofwel besprenkelen met olijfolie en goed afkruiden met peper of je kan kiezen voor een dipsausje mijn kruidenmayonaise.

Als je artisjok klaar is neem je hem uit je kookpot.  Plaats hem voorzichtig op een bord.  Doe je artisjok voorzichtig open naar het midden. Het ‘hooi’ (de nog niet ontwikkelde bloemblaadjes) dat nu tevoorschijn komt is niet goed eetbaar. Schraap het met een mes van de artisjokbodem.

Vul dan de artisjok met de heerlijke vulling.

Je tovert een pracht van een bloem op tafel dat direct sfeer brengt.

TIP TIP TIP
Hoe eten?

De artisjokken eten we volgens de regels van de kunst, dit wil zeggen met de hand! Trek van buitenaf beginnend de blaadjes een voor een uit de artisjok en dompel ze telkens met de vlezige onderkant in de kruidenmayonaise of gewoon puur. Zuig de blaadjes tussen de tanden uit.

het kookwater van de artisjok kan prima verwerkt worden in soepen

het kan ook puur worden gedronken, eventueel aangelengd met water, citroensap en / of pittige tuinkruiden.

Is een lekker sapje voor je lever 😊

image7

De steel breek je best af, dan trek je de vezels uit de artisjok


image5

Dit is het hooi dat je mag verwijderen uit hart van de artisjok


image6

De lekkere vulling voor in de artisjok

image4 image3 image2 image1

image1*************************************

How beautiful are the artichokes if you’re in the store?

I am always attracted by.  In addition, they are very nutritious. Don’t be so not by scaring off, it really is not difficult and pays for your entire body.

Like all vegetables, even though the artichoke is low in calories, it contains more carbohydrates than average (approx. 10 g per 100 g). Half of those carbohydrates consists of inulin.

This is an indigestible dietary fiber that would have a beneficial effect on the intestinal flora and intestinal transit would improve.

In comparison with other vegetables artichoke also contains much calcium and magnesium, and pretty much iron, potassium and phosphorus.Artichoke may interfere with the function and help improve the health of the liver, particularly in people who already have problems with their liver.

Buy?

The artichoke should look healthy and the scales should be securely closed. If the dots of the scales are black, this means that the artichoke picked is too long. The stem should still be slightly moist, firm to the touch and light in color.An artichoke is the edible flower bud of a thistle.Artichoke has a soft, slightly bitter taste. It is a very nutritious fruit that along with a for-a complete meal and dessert. With a warm (garlic) sauce or cold with artichoke vinaigrette is very delicious.

image1

Ingredients (2 persons)

-2 artichokes

-200 grams shrimp

-Bunch coriander, bunch of fresh parsley

-1 ripe avocado

-2 spring onions

-8 cherry tomatoes

-juice of 1 lemon

-4 tbsp flour

-black pepper and pink Himalayan salt

First we are going to prepare our artichokes.  Put a cooking pot with water on the fire and season well with salt and pepper.  Also add the squeezed lemon to the water.
Then mix the flour with a little water in a small bowl and add this to your cooking pot. The combination of flour and lemon causes the artichoke will keep its colour, or else he or she is dark brown!Remove the stems of the artichokes, because they provide a bitter taste.
Do not do this with a knife! Pull this of your artichoke, artichoke fibers so you all off because these are not good.Place the artichokes in water and let them cook.
Put a plate or a small cover on the artichokes. So they go not to the surface.Let the artichokes 45 minutes. (at large artichokes) If you go with a fork in the bottom of an artichoke pricks and you can get there easily by, then they are cooked.
Filling: cut the avocado, tomatoes, spring onions and herbs into pieces, mix together well.  Add the shrimp.  You can now either sprinkle with olive oil and season well with pepper or you can choose a dip sauce my herb mayonnaise.
Artichoke is ready if you take you take it out of your cooking pot.  Place it gently on a Board.  Do your artichoke carefully open to the middle.
The Hay (not yet developed petals) that now appears is not good edible. Scrape the bottom of the artichoke with a knife.Then fill the artichokes with the delicious filling.
 A beauty of a flower on the table gives atmosphere.
image7
TIP TIP TIP
the food?
The artichokes we eat according to the rules of the art, i.e. by hand! Pull the leaves one by one starting from the outside of the Artichoke and dip them each time with the fleshy bottom in herbal mayonnaise or just pure. Suck the leaves between the teeth.
image2 image3 image6 image1

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.